Nguyễn Việt Thắng

Nguyễn Việt Thắng

Ngày sinh: 13/3/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/6/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Biên, tỉnh Kiên Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 65,14%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1995 - 7/2004: Chuyên viên Phòng Hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

- 7/2004 - 8/2007: Phó trưởng Phòng Hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

- 8/2007 - 12/2009: Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

- 12/2009 - 10/2018: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

- 10/2018 - nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Biên, tỉnh Kiên Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.