Nguyễn Việt Thắng

Nguyễn Việt Thắng

Ngày sinh: 1/11/1948

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/7/1980

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật nông nghiệp

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam
- Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 55,20%