Nguyễn Vinh Hà

Nguyễn Vinh Hà

Ngày sinh: 1/8/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/6/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Slovakia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 86,93%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương