Nguyễn Xiển

Nguyễn Xiển

Ngày sinh: 27/7/1907

Ngày mất: 9/11/1997

Giới tính: Nam

Quê quán: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khoá II, III, IV, V, IV, VII
- Đại biểu Quốc hội: Khoá I, II, III, IV, V, IV, VII, VIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1927: Đỗ đầu Tú tài và giành được học bổng sang Pháp học tại trường Đại học Toulouse

- 1932: Về nước, ra Hà Nội dạy học ở trường tư Thăng Long

- 1935: Dạy học ở trường Trung học Bảo hộ (trường Bưởi - nay là trường Chu Văn An, Hà Nội)

- 1937: Được chọn vào ngạch Kỹ sư Khí tượng Đông Dương và đi thực tập tại Đài Khí tượng Phù Liễn tỉnh Kiến An (nay thuộc thành phố Hải Phòng) hiện đại nhất Đông Dương lúc bấy giờ

- 1941: Giám đốc Đài Khí tượng Phù Liễn

- 8/1945: Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ kiêm Giám đốc Nha Khí tượng đầu tiên của Việt Nam

- 19/12/1946: Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, theo yêu cầu của Chính phủ, ông chuyển sang làm công tác giáo dục và trở thành một trong số những người đầu tiên xây dựng ngành giáo dục, đặc biệt là ngành đại học Việt Nam

- 1947: Ủy viên ban Liên lạc Việt toàn quốc, được cử làm Phó Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam

- 1950: Phó  Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Xô

- 1951: Giáo sư trong Ban Giám đốc trường Đại học cơ bản của khu học xá Trung ương đóng tại Nam Ninh, Trung Quốc

- 1954: Giám đốc Nha Khí tượng tiếp đó là Giám đốc Nha Khí tượng Thủy văn Việt Nam

- 1955-1997: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 1956: Bộ trưởng Bộ Cứu tế-Xã hội

- 1956-1988: Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam

- 1959: Tham gia Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, được cử làm Chủ tịch Hội phổ biến Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam

- 1960-1981: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa II đến  khóa VI

- 1962: Chủ nhiệm báo Khoa học thường thức (nay là báo Khoa học và Đời sống) rồi sau đó được cử làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

- 1981-1987: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII

- 9/11/1997: Ông mất tại Hà Nội.