Nguyễn Xuân Dắt

Nguyễn Xuân Dắt

Ngày sinh: 14/1/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/8/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 78,24%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1986 - 6/1986: Chiến sĩ, Sư đoàn 869, Quân khu 9

- 7/1986 - 6/1991: Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ, Trợ lý Bảo vệ, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Đảng viên

- 7/1991 - 9/1993: Đại đội trưởng, Đại đội Cảnh vệ, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Phó Bí thư Chi bộ

- 10/1993 - 1/1994: Học viên, Trường Quân sự Quân khu 9, Đảng viên

- 2/1994 - 8/1997: Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự, Tiểu đoàn Trinh sát; Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Phó Bí thư Chi bộ

- 9/1997 - 7/1998: Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đảng viên

- 8/1998 - 5/1999: Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Ủy viên Đảng ủy Tiểu đoàn

- 6/1999 - 8/2002: Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn

- 9/2002 - 7/2005: Học viên, Học viện Lục quân, Đảng viên

- 8/2005 - 1/2010: Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 1; Tham mưu trưởng, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn

- 2/2010 - 8/2010: Học viên, Học viện Lục quân, Đảng viên

- 9/2010 - 12/2013: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 20; Phó Sư đoàn trưởng-Tham mưu trưởng, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn

- 1/2014 - 9/2015: Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Ủy viên Đảng ủy Quân khu

- 10/2015 - 7/2016: Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 9, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Học viên đào tạo cao cấp Chiến dịch-Chiến lược tại Học viện Quốc phòng (9/2015 - 7/2016)

- 8/2016 - 5/2020: Phó Tư lệnh, Quân khu 9, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Học viên Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh, khóa 67 tại Học viện Quốc phòng (9-10/2017)

- 6/2020: Tư lệnh, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.