Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/5/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021)
- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương
- Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 99,48%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 96,65%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1966-1977: Lên chiến khu Cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc học tập, đào tạo; sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư Chi đoàn

- 1978- 1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 1993-1996: Tỉnh ủy viên khóa XV và XVI, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 1997-2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XVII và XVIII, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam

- 2001-2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII và XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI và VII

- 3/2006 - 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 6/2006 - 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

- 8/2007 -  1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- 8/2011 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII và XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021

- 4/2021 -  nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.