Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/5/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII (đến 17/1/2023)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII (đến 17/1/2023)
- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (4/2021 - 18/1/2023)
- Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (4/2021 - 18/1/2023)
- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương , Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (4/2021 - 17/1/2023)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV (đến 18/1/2023)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 99,48%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 96,65%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1966-1968: Lên chiến khu Cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo, học phổ thông cấp II

- 1968-1972: Học sinh cấp II, cấp III, Bí thư Chi đoàn, Bí thư Đoàn trường cấp III tại Hà Nội

- 1973-1977: Sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp KI5, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn

- 1978-1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 1979-1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng khóa I, II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia

- 1993-1996: GĐ Sở Du lịch kiêm Chủ tịch HĐQT Khu du lịch Furama Đà Nẵng, GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng khóa XV, XVI. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại ĐH Quốc gia Singapore

- 1997-2001: Ủy viên BTV Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XVII, XVIII, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; kiêm Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VI

- 2001-2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. ĐBQH khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách của Quốc hội khóa XI

- 2004-2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa VII, Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII. ĐBQH khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách của Quốc hội khóa XI

- 3/2006 - 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào BCH Trung ương Đảng

- 6/2006 - 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách của Quốc hội khóa XI

- 8/2007 - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ quan Trung ươngTại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng, được BCH Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 8/2011 - 1/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào; Trưởng ban BCĐ Tây Bắc; Trưởng ban BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban BCĐ quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban BCĐ Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Phó Trưởng ban BCĐ Trung ương Phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng ban BCĐ của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; Tổ trưởng Tổ Kinh tế của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý cấp cao Việt Nam tại ĐH HarvardTại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng, được BCH Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục giữ các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các BCĐ liên ngành nêu trên Ngày 7/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

- 4/2016 - 7/2016: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông-Hải đảo, Trưởng BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực... ĐBQH khóa XIVNgày 26/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

- 7/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII (17/1/2023); Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông-Hải đảo, Trưởng BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng BCĐ Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Trưởng BCĐ về an toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

- 4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng BCĐ xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; Tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 26/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026

- 7/11/2022: Đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

- 17/1/2023: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý để đồng chí thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- 18/1/2023: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 1/2023: Nghỉ hưu.