Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/5/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021)
- Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021)
- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 99,48%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 96,65%