Nguyễn Xuân Thắng

Nguyễn Xuân Thắng

Ngày sinh: 18/2/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/7/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 93,11%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1980 - 3/1981: Trợ lý nghiên cứu Viện Kinh tế học, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam

- 4/1981 - 6/1983: Bộ đội E566, F344, Binh đoàn 12

- 7/1983 - 9/1988: Cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế thế giới, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam

- 10/1988 - 5/1995: Nghiên cứu sinh và cộng tác viên tại Viện Hàn lâm khoa học Nga, Phó Bí thư Chi bộ nghiên cứu sinh

- 6/1995 - 1/2003: Cán bộ nghiên cứu, Phó phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu, Trưởng Phòng Nghiên cứu, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ

- 2/2003 - 2/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới

- 3/2008 - 10/2010: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

- 11/2010 - 1/2011: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam

- 2011 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (sau đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), thành viên Tổ Tư vấn Thủ tướng Chính phủ

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

- 4/2016 - 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

- 7/2017 - 4/2018: Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế Thủ tướng Chính phủ

- 10/2017 - 12/2017: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 12/2017 - 3/2018: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 3/2018 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 1/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung; Đại biểu Quốc hội khóa XV(7/2021).