Phạm Đình Thanh

Phạm Đình Thanh

Ngày sinh: 10/9/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/11/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 91,13%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1985 - 10/1985: Hạ sỹ quan, Trường Hạ sỹ quan xe tăng I tỉnh Đồng Nai

- 11/1985 - 8/1988: Học viên Trường Sỹ quan lục quân III

- 9/1988 - 11/1995: Trung đội trưởng Trung đội 1 thuộc Cll, D9, E66, F10; Đại đội Phó, Đại đội Trưởng Đại đội 10 thuộc D9, E66, F10 Quân đoàn 3

- 12/1995 - 12/1999: Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 1/2000 - 12/2002: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum

- 1/2003 - 4/2005: Phó trưởng phòng Nội chính-Tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum

- 5/2005 - 2/2007: Trưởng phòng Nội chính-Tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum

- 3/2007 - 11/2011: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum

- 12/2011 - 1/2016: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

- 2/2016 - 2/2018: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum

- 3/2018 - 9/2020: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

- 10/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum.