Phạm Đình Toản

Phạm Đình Toản

Ngày sinh: 26/5/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/6/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính-ngân hàng

Chức vụ:
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
- Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 69,46%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 90,73%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1989 - 12/1989: Hợp đồng tại Trung tâm dịch vụ Viện Công nghệ Quốc gia với vị trí nhân viên kế toán

- 1/1990 - 4/1999: Hợp đồng tại Xí nghiệp gia công hàng xuất khẩu, Bộ Thương mại

- 5/1990 - 3/1992: Nhân viên kế toán tại Xí nghiệp gia công hàng xuất khẩu, Bộ Thương mại

- 4/1992 - 9/1998: Phó phòng Tài chính - Kế toán (phụ trách phòng TCKT), Công ty sản xuất - gia công hàng xuất khẩu, Bộ Thương mại

- 10/1998 - 3/2000: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Công ty sản xuất - gia công hàng xuất khẩu, Bộ Thương mại

- 4/2000 - 11/2005: Kế toán trưởng, Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Prosimex, Bộ Thương mại

- 12/2005 - 8/2007: Chuyên viên Vụ Kế hoạch - tài chính, Văn phòng Quốc hội

- 9/2007 - 11/2008: Phó phòng Tài chính kế toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc hội

- 12/2008 - 3/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc hội

- 4/2011 - 7/2014: Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc hội

- 8/2014 - 6/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 7/2021 - nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.