Phạm Đức Ấn

Phạm Đức Ấn

Ngày sinh: 1/2/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Ngân hàng-Tài chính

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
- Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 77,95%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1989 - 9/1994: Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội

- 10/1994 - 3/2004: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng (từ 7/2000), Phó Trưởng phòng phụ trách (từ 10/2001) phòng Pháp chế-Chế độ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- 3/2004 - 9/2006: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- 10/2006 - 6/2009: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam {BIDV)

- 7/2009 - 5/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên (từ 9/2009); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

- 6/2011 - 8/2012: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

- 8/2012 - 6/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đấu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

- 6/2013 - 6/2014: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đấu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

- 6/2014 - 12/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ 8/2015), Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ 4/2018); Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (từ 8/2018)

- 1/2019 - 4/2020: Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng (từ 3/2019), Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

- 5/2020 - nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 10/2020); Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (từ 12/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (đến 12/2020). Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).