Phạm Hồng Phong

Phạm Hồng Phong

Ngày sinh: 22/4/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/10/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 72,02%