Phạm Hùng Thái

Phạm Hùng Thái

Ngày sinh: 14/10/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/9/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều tra tội phạm

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 73,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 10/1993: Cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh

- 10/1993 - 4/2001: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh; Phó Bí thư; Bí thư Chi bộ

- 5/2001 - 7/2005: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh; Bí thư Đảng ủy cơ sở; Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh

- 8/2005 - 4/2007: Chánh Văn phòng Công an tỉnh; Bí thư Đảng ủy cơ sở; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

- 4/2007 - 11/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tân Châu

- 11/2009 - 12/2010: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Châu (biệt phái); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (từ 10/2010)

- 1/2011 - 9/2013: Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Tân Châu

- 10/2013 - 9/2015: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

- 10/2015 - 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

- 12/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 6/2016 - 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- 8/2018 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- 10/2020 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- 7/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.