Phạm Hùng Thắng

Phạm Hùng Thắng

Ngày sinh: 17/5/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/10/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 86,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1996 - 5/2004: Giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Mường Ẳng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

- 6/2004 - 12/2006 : Phó Hiệu trưởng Trường THPT Búng Lao, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

- 1/2007 - 4/2010: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam

- 5/2010 - 9/2010: Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam

- 10/2010 - 9/2014: Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư chi bộ Phòng Tổng hợp

- 10/2014 - 5/2020: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam

- 6/2020 - 8/2020: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

- 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hà Nam

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.