Phạm Huyền Ngọc

Phạm Huyền Ngọc

Ngày sinh: 4/10/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/12/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Đại học An ninh
- Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 75,59%