Phạm Khánh Phong Lan

Phạm Khánh Phong Lan

Ngày sinh: 17/5/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Khánh Thành, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/6/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dược

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
- Phó Chủ tịch Hội dược học Việt Nam
- Chủ tịch Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh
- Phó Chủ tịch Hội đông y Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Thường vụ Hội hóa học Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành viên Hội đồng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 63,33%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 65,49%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1995 - 10/1999: Tu nghiệp tại Viện Đại học Caen, Cộng hòa Pháp; Tốt nghiệp Thạc sĩ Dược (1997); Tiến sĩ Dược (1999)

- 1/2000 - 9/2007: Giảng viên Khoa Dược, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư Dược học (2006)

- 9/2007 - 3/2017: Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng bộ cơ quan Sở Y tế

- 7/2011 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 3/2017 - nay: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.