Phạm Nam Tiến

Phạm Nam Tiến

Ngày sinh: 1/11/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/11/2010

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Báo chí

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 84,69%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1987 - 11/1987: Binh nhì, Lữ đoàn 368, Quân đoàn I

- 12/1987 - 8/1990: Xuất ngũ, chờ phân công công tác

- 9/1990 - 9/1999: Biên tập viên, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nam Ninh

- 10/1999 - 11/2000: Biên tập viên Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

- 11/2000 - 10/2008: Phát thanh viên, Biên tập viên, Ban Thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam

- 10/2008 - 6/2012: Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ-Chuyên môn, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- 7/2012 - 3/2013: Phó Giám đốc, Cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đài Tiếng nói Việt Nam

- 3/2013 - 11/2018: Phó Vụ trưởng, Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương

- 11/2018 - 3/2020: Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương

- 3/2020 - 9/2020: Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương

- 9/2020 - 7/2021: Vụ Trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand (11/2021).