Phạm Như Hiệp

Phạm Như Hiệp

Ngày sinh: 10/8/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/10/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa
- Bác sĩ chuyên khoa II ngoại tiêu hóa

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế
- Phó Chủ tịch Hội Nội soi và Phẫu thuật nội soi Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 67,98%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 72,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1989-2006: Bác sĩ Khoa Ngoại, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa; Trưởng Khoa Ngoại Nhi-cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam

- 2007-2015: Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Trưởng Khoa Ngoại Nhi-cấp cứu bụng, phụ trách Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế; Phó Chủ tịch Hội Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2011-2016

- 2016-2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và Cơ sở 2, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương; Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Trưởng khoa Ngoại Nhi-cấp cứu bụng; Phó Chủ tịch Hội Nội soi và Phẫu thuật nội soi Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 2020-nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Phó Chủ tịch Hội Nội soi và Phẫu thuật nội soi Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.