Phạm Phú Quốc

Phạm Phú Quốc

Ngày sinh: 3/4/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Triệu Phong, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/4/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy công ty, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (12/2019 - 9/2020)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV (đến 3/11/2020)
- Bị bãi nhiệm ĐBQH theo Nghị quyết số 123/2020/QH14 ngày 3/11/2020 của Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 53,94%