Phạm Quang Dũng

Phạm Quang Dũng

Họ và tên: Phạm Văn Nấng

Ngày sinh: 12/4/1954

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/1/1975

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 69,77%