Phạm Quang Thanh

Phạm Quang Thanh

Ngày sinh: 22/7/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/7/2006

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, ngân hàng

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 69,77%