Phạm Tất Thắng

Phạm Tất Thắng

Ngày sinh: 9/9/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/3/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (từ 4/2021)
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Philippines
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 70,99%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1995 - 3/1998: Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 3/1996 - 10/2000: Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội

- 10/2000 - 5/2002: Bí thư Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội

- 3/1998 - 7/2009: Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 8/2006 - 10/2009: Bí thư Chi bộ, phụ trách Khối Văn phòng Đảng-Đoàn thể

- 3/2001 - 5/2011: Tổng thư ký Ủy ban Hòa Bình thành phố Hà Nội

- 11/2001 - 5/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (khóa II, III và IV)

- 7/2003 - 5/2010: Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

- 7/2009 - 5/2010: Quyền Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

- 5/2010 - 12/2010: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

- 10/2009 - 9/2011: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

- 9/2011 - 7/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó kiêm nhiệm các chức vụ: Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư chi bộ Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Mexico

- 7/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philippines; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 29/4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.