Phạm Thị Hồng Diễm

Phạm Thị Hồng Diễm

Ngày sinh: 1/1/1979

Giới tính: Nữ

Quê quán: ấp Trà Ốt, Xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/3/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý
- Kỹ sư Nông học, Cử nhân Chính trị học

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
- Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Trà Vinh
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 62,12%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2004 - 8/2008: Đại biểu HĐND xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 8/2004 - 8/2006: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 8/2006 - 3/2008: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 4/2008 - 8/2009: Ủy viên Thường vụ - cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cầu Kè, Trà Vinh

- 9/2009 - 9/2010: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 10/2010 - 1/2012: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, Trà Vinh; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội làm vườn tỉnh Trà Vinh

- 2/2012 - 4/2014: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, Trà Vinh; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội làm vườn tỉnh Trà Vinh

- 13/2/2012 - 3/3/2012: Tham gia khóa tập huấn 20 ngày tại Nhật Bản tập huấn công tác khuyến nông và kỹ thuật trồng cây có múi

- 4/2014 - 10/2015: Huyện ủy viên; Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 10/2015 - 10/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 10/2018 - nay: Được Tỉnh ủy điều động về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.