Phạm Thị Hồng Yến

Phạm Thị Hồng Yến

Ngày sinh: 7/8/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/4/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 65,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1997 - 8/1999: Giảng viên Bộ môn Chính sách Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương

- 8/1999 - 8/2001: Học cao học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Tổng hợp Hawaii tại Manoa, bang Hawaii, Hoa Kỳ

- 8/2001 - 8/2004: Giảng viên Bộ môn Chính sách thương mại quốc tế, cán bộ chuyên trách Văn phòng Dự án Giáo dục Đại học, Trường Đại học Ngoại thương

- 8/2004 - 5/2008: Giảng viên, Trưởng phòng Quản lý dự án và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

- 5/2008 - 12/2013: Giảng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đảng ủy viên, Tổng Thư ký Hội đồng Trường Đại học Ngoại thương

- 1/2014 - 6/2018: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hơp Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Ban Kinh tế Trung ương, Chuyên viên cao cấp

- 6/2018 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chuyên viên cao cấp

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada (11/2021).