Phạm Thị Kiều

Phạm Thị Kiều

Ngày sinh: 20/10/1981

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: MNông

Ngày vào Đảng: 8/10/2018

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I Nội

Chức vụ:
- Phó Trưởng Khoa Khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 62,29%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2009 - 2/2014: Bác sĩ Khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

- 2/2014 - 12/2018: Bác sĩ phòng khám, Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đắk Nông

- 1/2019 - 11/2020: Bác sĩ CKI nội, Khoa Khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

- 11/2020 - nay: Bác sĩ CKI nội, Phó Trưởng Khoa Khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.