Phạm Thị Minh Hiền

Phạm Thị Minh Hiền

Ngày sinh: 16/11/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
- Phó Ban trực Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh
- Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 55,04%