Phạm Thị Minh Huệ

Phạm Thị Minh Huệ

Ngày sinh: 2/3/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/8/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tư pháp

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 51,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2007 - 8/2008: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 8/2008 - 3/2011: Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 3/2011 - 8/2012: Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 8/2012 - 1/2013: Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 1/2013 - 7/2014: Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 7/2014 - 9/2016: Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 9/2016 - 8/2017: Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 8/2017 - 9/2017: Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 9/2017 - 4/2019: Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 4/2019 - 6/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 6/2020 - 8/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 8/2020 - 3/2021: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 3/2021: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.