Phạm Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 22/10/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/1/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 73,72%