Phạm Thị Thanh Trà

Phạm Thị Thanh Trà

Ngày sinh: 21/1/1964

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/6/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (từ 4/2021)
- Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (2/2022)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 96,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 8/1987: Giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 9/1987 - 10/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 11/1997 - 11/1999: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/1999 - 11/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/2000 - 1/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

- 2/2002 - 1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

- 2/2006 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 4/2011 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- 5/2014 - 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)

- 10/2016 - 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái

- 2/2017 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái

- 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (1/2021), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (2/2022); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).