Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/12/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 71,18%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương