Phạm Thị Xuân

Phạm Thị Xuân

Ngày sinh: 11/10/1991

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Mường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 88,67%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2017 - nay: Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.