Phạm Thúy Chinh

Phạm Thúy Chinh

Ngày sinh: 15/1/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 8/3/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV (12/2021)
- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội (6/2019 - 12/20221)
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam
- Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-các nước Asean (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 92,23%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1991 – 7/1999: Chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai (nay là Sở Nội vụ); Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 1997-2002

- 8/1999 - 6/2002: Phó Trưởng phòng Bộ máy - Công chức, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai

- 7/2002 - 7/2004: Chuyên viên, Thư ký Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai

- 8/2004 - 12/2006: Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

- 01/2007 - 4/2009: Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai

- 5/2009 - 11/2013: Phó Giám đốc; Phó Bí thư Chi bộ, quyền Giám đốc (từ 9/2009); Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách 27A Trần Hưng Đạo (từ 12/2009); Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (từ 6/2010)

- 12/2013 - 9/2015: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Văn phòng Quốc hội (từ 6/2015)

- 10/2015 - 5/2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam (từ 7/2016)

- 6/2019 - 12/20221: Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV và Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-các nước Asean (11/2021)

- 12/2021: Điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.