Phạm Trí Thức

Phạm Trí Thức

Ngày sinh: 2/8/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/10/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Sử, Cao đẳng Kiểm sát

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 85,55%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương