Phạm Trọng Nghĩa

Phạm Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 14/11/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 16/8/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Anh
- Thư ký Hội đồng Khoa học của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 84,37%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2002 - 4/2003: Thư ký Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 4/2003 - 9/2005: Chuyên viên, Thanh tra Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- 10/2005 - 12/2007: Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- 1/2008 - 10/2010: Nghiên cứu sinh Luật học, Đại học Brunel, Vương quốc Anh

- 11/2010 - 7/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- 8/2012 - 8/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 9/2015 - 8/2016: Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ theo Chương trình Lãnh đạo toàn cầu tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ

- 9/2016 - 8/2017: Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ theo Chương trình Lãnh đạo toàn cầu tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh

- 9/2017 - 3/2021: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 3/2021 - nay: Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV,  Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội.