Phạm Trọng Nhân

Phạm Trọng Nhân

Họ và tên: Phạm Trọng Nhân (Út Nhân)

Ngày sinh: 20/3/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/8/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính kế toán các doanh nghiệp

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 64,19%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 75,73%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1992 - 5/1998: Kế toán tổng hợp máy tính, Phòng Tài vụ Công ty CONSTRIMEX, nay là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Công ty M&C); Bí thư Chi đoàn Văn phòng kiêm Phó Bí thư Đoàn cơ sở (1995-1997)

- 6/1998 - 11/2000: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty M&C, Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ M&C; Phó Bí thư Đoàn cơ sở M&C, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan tỉnh

- 12/2000 - 8/2001: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty M&C, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ M&C, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp; Bí thư Đoàn cơ sở M&C, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan tỉnh

- 9/2001 - 12/2003: Giám đốc Văn phòng Đại diện M&C, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

- 1/2004 - 6/2006: Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

- 7/2006 - 2/2010: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- 3/2010 - 6/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty M&C, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- 7/2010 - 10/2010: Đảng ủy viên, Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

- 11/2010 - 2/2012: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

- 3/2012 - 4/2013: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

- 5/2013 - 2/2014: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

- 3/2014 - 5/2015: Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

- 6/2015 - 7/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương

- 8/2016 - 7/2021: Tỉnh ủy viên; Thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khoá XV.