Phạm Văn Hòa

Phạm Văn Hòa

Ngày sinh: 2/10/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/9/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 58,07%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 66,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1978 - 9/1982: Chiến sĩ Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- 9/1982 - 10/1986: Trưởng Công an phường 2, thành phố Sa Đéc (cấp bậc Thiếu úy)

- 10/1986 - 9/1988: Thành ủy viên dự khuyết, Bí thư Đảng ủy Phường 2, thành phố Sa Đéc

- 9/1988 - 10/1990: Học viên Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc

- 10/1990 - 10/1991: Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- 10/1991 - 8/1999: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- 8/1999 - 9/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- 9/2004 - 8/2010: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- 8/2010 - 9/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- 9/2012 - 8/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- 8/2016 - 10/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 11/2020 - 3/2021: Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 4/2021 - nay: Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).