Phạm Văn Thịnh

Phạm Văn Thịnh

Ngày sinh: 13/12/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/8/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,03%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2003 - 4/2005: Cán bộ hợp đồng, Ban Tổ chức Chính quyền (nay là Sở Nội vụ)

- 5/2005 - 5/2008: Chuyên viên Văn phòng Sở; Chuyên viên phòng Tổ chức Bộ máy và Biên chế; Phó Bí thư Chi đoàn, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

- 6/2008 - 2/2013: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế (2010); Chi ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Kinh tế-Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

- 3/2013 - 5/2015: Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động

- 6/2015 - 2/2016: Tỉnh ủy viên (10/2015); Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

- 3/2016 - 12/2018: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa

- 1/2019 - 9/2020: Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

- 10/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.