Phạm Văn Tuân

Phạm Văn Tuân

Ngày sinh: 4/1/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thái Xuyên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/12/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (Đại học Tài chính-Kế toán )

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 68,41%