Phan Anh

Phan Anh

Ngày sinh: 1/3/1912

Ngày mất: 28/6/1990

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Luật sư

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VII
- Đại biểu Quốc hội:Khóa II, III, IV, V, VI, VII, VIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/1945: Chủ tịch Tổng hội sinh viên Đông Dương và Giáo sư trường Thăng Long (Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp khoa Luật, Đại học Đông Dương, ông làm luật sư

- 1936-1937: Ông tham gia phong trào bình dân và phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ với mục đích đấu tranh cho độc lập dân tộc

- 8/1945: Tham gia chính phủ lâm thời và được cử làm Chủ tịch Ủy ban kiến thiết quốc gia rồi làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến

- 6/7 - 10/9/1945: Tổng thư ký phái đoàn Chính phủ lâm thời đi dự Hội nghị Phôngtennơblô (Pháp)

- 1945-1990: Ông liên tục là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 3/1946-1947: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- 1947-1951: Bộ trưởng Bộ Kinh tế

- 1951-1955: Bộ trưởng Bộ Công thương

- 1955-1958: Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp

- 1958-1976: Bộ trưởng Bộ Ngoại thương

- 2/1977 - 5/1983: Tại Đại hội lần thứ I (2/1977) và lần thứ II (5/1983) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông được cử làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 11/1988: Tại Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 6/1981: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

- 1976-1986: Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam

- 1978-1990: Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới; Chủ tịch nhóm nghị sĩ Việt Nam trong Tổ chức Liên minh Quốc hội thế giới (IPU)

- 28/6/1990: Ông từ trần.