Phan Anh Khoa

Phan Anh Khoa

Ngày sinh: 4/8/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/4/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh
- Đại tá
- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 75,39%