Phan Đình Trạc

Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/8/1980

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017), XIII (4/2021)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Khóa XII, XIII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
- Ủy viên Tiểu ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 88,65%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 83,34%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1975 - 8/1980: Học viên, Tiểu đội phó, Trường Đại học An ninh nhân dân

- 9/1980 - 10/1981: Cán bộ Bộ Nội vụ (Bộ Công an), công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/1981 - 4/1988: Cán bộ Đội bảo vệ kinh tế; Đội phó (1983) rồi Bí thư Chi bộ và Đội trưởng Đội An ninh (1984); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (1985)

- 5/1988 - 10/1997: Bí thư Đảng ủy (8/1989), Phó Trưởng Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- 11/1997 - 1/2001: Ủy viên Ban Thường vụ (8/1998) rồi Bí thư Đảng ủy (12/2000), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh (11/1999), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (1/2001)

- 2/2001 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ĐBQH khóa XI

- 10/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy (12/2005), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XII

- 10/2010 - 1/2013: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (đến 12/2010), Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1/2011), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 2/2013 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban rồi Phó Trưởng ban Thường trực (1/2015) Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên (9/2015) rồi Ủy viên Thường trực (1/2016) Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, ĐBQH khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 2/2016 - 9/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; ĐBQH khóa XIII, XIV

- 10/2017 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng (được bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; ĐBQH khóa XIV

- 1/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng (4/2021), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.