Phan Đức Hiếu

Phan Đức Hiếu

Ngày sinh: 19/5/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/12/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 70,61%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1995 - 11/1997: Tư vấn pháp luật, Công ty Luật Hoàng Long, Hà Nội

- 12/1997 - 8/2003: Nghiên cứu viên, Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 9/2003 - 11/2004: Học Thạc sĩ tại Khoa Luật, đại học Maastricht, Vương quốc Hà Lan

- 12/2004 - 6/2009: Nghiên cứu viên, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/2009 - 9/2013: Phó Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2013 - 5/2014: Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 5/2014 - 11/2015: Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 11/2015 - 7/2021: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Đảng ủy, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (8/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (9/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.