Phan Huỳnh Sơn

Phan Huỳnh Sơn

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/4/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 74,40%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 72,41%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1974 - 1975: Từ miền Nam ra miền Bắc học tại Trường thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc)

- 1975-1977: Học tại Trường thuộc Bộ Nội vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang

- 1977-1979: Học tại Trường Công an tỉnh Đồng Tháp

- 1979-1983: Học tại Trường bổ túc văn hóa Võ Thị Sáu tỉnh An Giang

- 1983-1984: Cán bộ nghiên cứu nội chính Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- 1984-1987: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Công ty Ăn uống Khách sạn thị xã Cao Lãnh, Cán bộ Ban Tổ chức Thị xã ủy Long Xuyên, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty Ăn uống dịch vụ thị xã Long Xuyên, cán bộ Ban Tổ chức Chính quyền thị xã Long Xuyên

- 1987-2000: Thẩm phán, Phó Chánh án, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên; Thị xã ủy viên nhiệm kỳ 1991-1995 và nhiệm kỳ 1995-2000

- 2000-2003: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên

- 2003-2004: Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên; Đại biểu HĐND thành phố Long Xuyên và Đại biểu HĐND phường Mỹ Xuyên nhiệm kỳ 1999-2004

- 2004-2007: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Long Xuyên, ủy viên Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2000-2005, Thành ủy viên và Ủy viên Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2005-2010

- 2007-2010: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên

- 2010-2016: Thẩm phán, Phó Chánh án, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh An Giang

- 2016-2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV

- 2020 - 7/2021: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang.