Phan Ngọc Thọ

Phan Ngọc Thọ

Ngày sinh: 18/6/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/10/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 76,04%