ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Phan Nguyễn Như Khuê

Phan Nguyễn Như Khuê

Họ và tên: Phan Nguyễn Như Khuê (Út Khuê)

Ngày sinh: 26/9/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thuận Tây, thnhaf phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/11/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 66%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: TP Hồ Chí Minh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1983 - 10/1989: Nhân viên Ban lưu trữ Huyện ủy Thủ Đức; Đi học trường Tuyên huấn Trung ương II; Cán bộ Ban Tuyên huấn Huyện ủy Thủ Đức. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 1987

- 11/1989 - 4/1997: Phó phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Nhà Văn hóa; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa Thủ Đức (từ 01/1992)

- 4/1997 - 1/2001: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9

- 2/2001 - 8/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 (02/2001 - 9/2005); Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 (10/2002 - 9/2005); Bí thư Quận ủy Quận 9 (7/2004 - 9/2005); Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 9 (10/2005 - 8/2013)

- 9/2013 - 4/2014: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2014 - 7/2016: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021), Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (2016-2021) từ tháng 5 năm 2016

- 8/2016 - 7/2019: Thành ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2019 - nay: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy (từ 11/2019).