Phan Thái Bình

Phan Thái Bình

Ngày sinh: 12/8/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/12/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cao đẳng Kiểm sát

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (từ 6/2024)
- Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 76,89%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 73,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1996 - 10/2000: Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- 11/2000 - 12/2001: Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- 1/2002 - 3/2006: Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- 4/2006 - 9/2010: Phó Trưởng Phòng; Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ, án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- 10/2010 - 12/2010: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ, án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- 1/2011 - 5/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra III, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam.

- 6/2012 - 9/2015: Phó Bí thư; Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- 10/2015 - 9/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức; Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

- 10/2016 - 9/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam.

- 10/2020 - 6/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam.

- 6/2021 - 6/2024: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 6/2024 : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.