Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

Ngày sinh: 10/4/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/2/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Vật liệu, Kỹ sư Hóa học

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV (đến 4/2021)
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV (đến 4/2021)
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Italy
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 64,17%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2008 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

- 6/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.