Phan Thị Bình Thuận

Phan Thị Bình Thuận

Ngày sinh: 10/12/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/4/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công

Chức vụ:
- Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 61,27%