Phan Thị Mỹ Thanh

Phan Thị Mỹ Thanh

Ngày sinh: 14/5/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/5/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chức vụ:
- Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (5/2018)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV (đến 5/2018)
- Ngày 14/5/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 501/NQ-UBTVQH14 cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV và thôi giữ chức Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai từ ngày 14/5/2018

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 72,12%