Phan Thị Nguyệt Thu

Phan Thị Nguyệt Thu

Ngày sinh: 29/9/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/7/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 92,31%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1996 - 7/2001: Chuyên viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

- 8/2001 - 9/2006: Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (học Luật tại Học viện Cảnh sát nhân dân tháng 8/2001 - 1/2003)

- 10/2006 - 4/2007: Thẩm phán sơ cấp, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

- 5/2007 - 6/2008: Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2008 - 4/2013: Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 9/2008 - 7/2009)

- 5/2013 - 11/2016: Thẩm phán sơ cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (học Thạc sĩ Luật học tại Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 6/2015 - 2/2018)

- 12/2016 - 12/2018: Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- 1/2019 - 3/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương do Học viện Hành chính Quốc gia đào tạo tháng 9/2019 - 10/2019)

- 20/3/2020 - 19/4/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- 20/4/2020 - 6/2020: Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2020 - 9/2020: Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- 10/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán trung cấp, Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.