Phan Thị Thanh Phương

Phan Thị Thanh Phương

Ngày sinh: 29/2/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/11/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân Sinh học

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
- Thành ủy viên
- Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 64,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2002 - 9/2011: Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường (10/2002 - 10/2004), Chủ tịch Hội Sinh viên trường (11/2004 - 10/2008), Phó Bí thư Đoàn trường (5/2006 - 11/2009), Bí thư Đoàn trường (11/2009 - 9/2011), Bí thư Chi Bộ Sinh viên 4 (1/2009 - 11/2011); Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (11/2004 - 11/2008), Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn (từ 1/2010). Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5/11/2004

- 9/2011: Phó Ban Thành Đoàn (9/2011 - 12/2015), Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ 8/2014), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (8/2014 - 12/2017), Phó Bí thư Thành Đoàn (12/2017 - 2/2020), Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố (1/2018 - 6/2020), Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (từ 1/2020), Bí thư Thành Đoàn (từ 6/2020), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (từ 7/2020), Thành viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (từ 7/2020), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ 8/2020), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (từ 10/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.